Περιφερειακός Διευθυντής:  

Δημητρίου Χρήστος  Βιογραφικό σημείωμα

Γραμματεία Περιφερειακού:
Βενετσάνου Ελένη
Βαρθαλίτη Χρυσάνθη
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Μπενιάτα Ελένη (Προϊσταμένη)
Πληροφορίες: Οικονόμου Ευαγγελία
Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος (Προϊστάμενος)
Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Νικόλαος
Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης:
Πουτουρούδης Χρήστος
Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση:
Φούρλα Ευαγγελία
Επίσκοπος Νίκος
Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων:
Zαχαρόπουλος Κωνσταντίνος (Προϊστάμενος)
Ευσταθίου Μαρίνα
Καράλη Δήμητρα
Μαθητικά:
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
Αθανασίου Ασημίνα
Λιασκώνης Ηλίας
Παπαποστόλου Σπυρίδων
Χαΐλη-Μαδούρα Βασιλική
Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ:
Τσουκνίδα Αθανασία
Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
Μπαμπάνα Αναστασία
Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων:
Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη)
Πιλάλη Ιωάννα
Σίμου Δήμητρα
Τσεκούρα Χριστίνα
ΠΕΚ:
Τσιώτας Κωνσταντίνος
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66151, 22310 66152, 22310 66153
Fax: 22310 66167
e-mail: mail@stellad.pde.sch.gr