Περιφερειακός Διευθυντής:  

Δημητρίου Χρήστος  Βιογραφικό σημείωμα

Γραμματεία Περιφερειακού:
Χατζή Αθανασία
Κοκκάρη Σταματία

Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
Μπενιάτα Ελένη (Προϊσταμένη)
Πληροφορίες: Οικονόμου Ευαγγελία

Τμήμα Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος (Προϊστάμενος)
Πληροφορίες: Μανίκας Γεώργιος

Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικής & Οικονομικής Υποστήριξης:
Πουτουρούδης Χρήστος

Πρωτόκολλο – Διεκπεραίωση :
Φούρλα Ευαγγελία
Επίσκοπος Νίκος

Τμήμα Διοικητικών Θεμάτων:
Zαχαρόπουλος Κωνσταντίνος (Προϊστάμενος)
Ευσταθίου Μαρίνα
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
Βενετσάνου Ελένη

Μαθητικά:
Λιασκώνης Ηλίας
Χαΐλη-Μαδούρα Βασιλική
Παπαποστόλου Σπυρίδων

Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ:
Τσουκνίδα Αθανασία

Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
Μπαμπάνα Αναστασία

Τσιώτας Κωνσταντίνος (ΠΕΚ)
Κωνσταντοπούλου Μαρία (ΠΕΚ)

Τμήμα Οικονομικών Θεμάτων
Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη)
Πιλάλη Ιωάννα
Σίμου Δήμητρα
Τσεκούρα Χριστίνα
Βαρθαλίτη Χρυσάνθη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66151, 22310 66152, 22310 66153
Fax: 22310 66167
e-mail: mail@stellad.pde.sch.gr