ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΈΤΟΥΣ 2015-2016 ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ “ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΚΙΔΗ”

Δείτε την διακήρυξη του  Α’ κύκλου.
Δείτε την διακήρυξη του Β’ κύκλου.

Author: admin