ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Share:

Author: admin