ΚΥΑ Β ́1800 «Επέκταση της διευκόλυνσης ειδικής άδειας σε άλλες ομάδες ευπαθείς/αυξημένου κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από COVID-19

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Author: admin