ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – IOYΛIΟΣ 2020

Δείτε εδώ τον προϋπολογισμό

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ