ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

Author: ΠΔΕ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ