Κατανομή δύο (2) πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ και δήλωση τοποθέτησης

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ΑΠΥΣΠΕ – ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών στα Συμβούλια Επιλογής ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε ΠΥΣΠΕ – ΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Αποτελέσματα εκλογών της 07-11-2018 για το ΑΠΥΣΠΕ και το ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας (Στατιστικά)

Κύρωση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας

Πρόσκληση των Υποψηφίων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου σε συνέντευξη

Αναπροσαρμοσμένοι Προσωρινοί Ενιαίοι Αξιολογικοί Πίνακες ανά κλάδο Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας, μετά την εξέταση των ενστάσεων

Οδηγίες για απόδοση 2ης ειδικότητας σε μόνιμους εκπαιδευτικούς Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Συγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας

Αποτελέσματα εκλογών της 02-11-2016 για το ΑΠΥΣΠΕ και το ΑΠΥΣΔΕ Στερεάς Ελλάδας (Ποσοστά)