Αποτελέσματα Διαγωνισμού EUROSCOLA 2020

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ02 για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των γραπτών – Euroscola 2020

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων καθηγητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Euroscola 2020

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων μαθητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Euroscola 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς το και από το Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA 2020

Αποτελέσματα Διαγωνισμού EUROSCOLA 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς σχετικά με μετάβαση, διαμονή και επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών προς το και από το Στρασβούργο, στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA 2019

Διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του γραπτού διαγωνισμού Euroscola 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΠΕ02 για συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των γραπτών EUROSCOLA 2018-2019

Ενημέρωση ενδιαφερόμενων καθηγητών για συμμετοχή στο πρόγραμμα Euroscola

EUROSCOLA – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA

Ημερίδα Euroscola – 07 Μαρτίου 2019

Euroscola 2018: ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Euroscola Day 15-02-2018: ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EUROSCOLA 2018 – Οδηγίες συμμετεχόντων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ EUROSCOLA 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς – EUROSCOLA 2018

Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους μαθητές, συνοδούς καθηγητές και βαθμολογητές του Euroscola 2017-2018

Πρόγραμμα EUROSCOLA – 15 Φεβρουαρίου 2018

Euroscola, 2 Φεβρουαρίου 2017 – Αποστολή Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROSCOLA

Επιλογή συνοδών και μαθητών για τη συμμετοχή στην ημερίδα του Προγράμματος Euroscola

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς ταξιδιωτικών γραφείων στο πλαίσιο του EUROSCOLA 2016-2017