Οδηγίες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού Euroscola 2016-2017

Ενημέρωση για τους ενδιαφερόμενους μαθητές, συνοδούς καθηγητές και βαθμολογητές του Euroscola 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA 2016-2017

Euroscola – Αποστολή Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.

Αντικατάσταση μαθητή για τη συμμετοχή στην Ημερίδα του Προγράμματος Euroscola

Επιλογή συνοδών και μαθητών για τη συμμετοχή στην Ημερίδα του Προγράμματος Euroscola

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROSCOLA

ΕΥΧΑΡΙΣΤΉΡΙΟ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ EUROSCOLA.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κατάθεση οικονομικής προσφοράς , στο πλαίσιο του Προγράμματος EUROSCOLA

Ορισμός Επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών και την επιλογή Γραφείου Γενικού Τουρισμού στο πλαίσιο του Προγράμματος Euroscola

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ EUROSCOLA

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EUROSCOLA