19-05-20 Χρόνος διενέργειας Εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, έτους 2020

03-04-20 «Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2020»

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, Εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2019

Δελτίο Τύπου – Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας Νοέμβριος 2019

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠγ περιόδου Νοεμβρίου 2019

Εξετάσεις Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Α΄Περιόδου, Μάιος 2019

Εξεταστικά Κέντρα ΚΠγ Μαΐου 2019

Προκήρυξη και πρόγραμμα εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας – Μάιος 2019

Δελτίο Τύπου – Εξετάσεις ΚΠγ Νοεμβρίου 2018

Εξεταστικά Κέντρα του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Νοεμβρίου 2018

Δελτίο Τύπου – ΚΠγ Μαΐου 2018

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων ΚΠγ Μαΐου 2018

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) – Δεκέμβριος 2017

Eξεταστικά Kέντρα ΚΠγ Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β περιόδου (Δεκέμβριος) 2017

Δελτίο Τύπου – Εξεταστικά Κέντρα ΚΠγ Μαΐου 2017

Δελτίο Τύπου για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) Νοεμβρίου 2016

Εξεταστικά Κέντρα για τις Εξετάσεις ΚΠγ Νοεμβρίου 2016

Προκήρυξη εξετάσεων για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2016

Έκδοση αποτελεσμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2016

Δελτίο Τύπου για τις εξετάσεις απόκτησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ Κ.Π.Γ. ΙΟΥΝΙΟΥ 2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Εξετάσεις για την απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας .