Παράγοντες επιτυχίας της εκπαίδευσης STEM

Επιμορφωτικό Πρόγραμμα Φυσικών Επιστημών

Δελτίο Τύπου – Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Θήβα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Θήβα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Θήβα – 2η ανακοίνωση

Σχολική Βία – Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου

Επιμορφωτικές Εκδηλώσεις 2017 για την Ευρωπαϊκή δράση eTwinning

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας – Α΄ Φάση στην Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας

Έναρξη Α΄ Φάσης Εφαρμογής Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας

2η Επικαιροποιημένη πρόσκληση συμμετοχής σε βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο του Συνεδρίου Μουσειακής Αγωγής στη Θήβα

Πανελλήνιο Συνέδριο Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης στη Θήβα – 1η ανακοίνωση

Επιμορφωτική Ημερίδα Ενημέρωσης για την Πρόσβαση στην Εκπαίδευση

Σεμινάριο Στελεχών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Καρπενήσι, 24-25 Αυγούστου 2016

Αξιολόγηση μαθησιακής αποτελεσματικότητας συστημάτων διαχείρισης μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας

Οι μαθητές της Στερεάς Ελλάδας γράφουν την Ιστορία του Σχολείου τους

Οι εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες του Λευκολίθου-Μαγνησίτη στη Βόρεια Εύβοια, κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα, επί τη βάσει Αρχειακών Πηγών

Το παιδαγωγικό έργο του Ευγένιου Βουλγάρεως: συμβολή στα εκπαιδευτικά ζητήματα του νεώτερου ελληνισμού

Πρόσκληση Σχολικών Συμβούλων ΠΕ & Δ/ντών Εκπ/σης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε διήμερο σεμινάριο.

Η Σχέση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου του Διδακτικού Προσωπικού των Λυκείων και της Εισαγωγής των Αποφοίτων τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

Κίνητρα συμμετοχής καταρτιζόμενων στη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στην Ελλάδα: Η περίπτωση προγραμμάτων ΛΑΕΚ στο Νομό Ευβοίας

Διδακτική προσέγγιση του Φωτός και τη σκιάς με τη χρήση υπολογιστή

Αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων μαθητών – μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ο ρόλος ατομικών παραγόντων και υποστηρικτικών μηχανισμών

THE USE OF VIDEO AS A MEANS OF ENHANCING THE DEVELOPMENT OF YOUNG LEARNERS’ SPEAKING SKILL

Μαθηματική Προτυποποίηση Διατάξεων Josephson

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση Προϊσταμένου του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας