Δομή της Υπηρεσίας

Περιφερειακή Διευθύντρια:  Μπενιάτα Ελένη  

Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας:
Οικονόμου Ευαγγελία
Μαλαξού Ευθυμία

Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης:
Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος

Τμήμα Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων:
Μπαμπάνα Αναστασία (Προϊσταμένη)
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
Φούρλα Ευαγγελία
Επίσκοπος Νικόλαος
Παπαποστόλου Σπυρίδων
Ταμπάκης Σταύρος

Τμήμα Β΄- Οικονομικών Υποθέσεων:
Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη)
Πιλάλη Ιωάννα
Τσεκούρα Χριστίνα
Κράββαρη Αικατερίνη
Καραγκούνης Γεώργιος

Τμήμα Γ΄- Προσωπικού:
Ευσταθίου Μαρίνα ( Αν. Προϊσταμένη )
Καράλη Δήμητρα
Λιασκώνης Ηλίας
Βαρθαλίτη Χρυσάνθη
Μελισσάρης Θεόφιλος

Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών:
Σίμου Δήμητρα (Προϊσταμένη)

Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ:
Τσουκνίδα Αθανασία
Βαρθαλίτη Χρυσάνθη

Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
Μπαμπάνα Αναστασία
Σίμου Δήμητρα

Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης:


ΠΕΚΕΣ: (τηλ. 22310 81830, 22310 81842)
Μαρκαντώνης Χρίστος (Οργανωτικός Συντονιστής) 
Πανταζής Γεώργιος (Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66151, 22310 66152, 22310 66153
Fax: 22310 66167
e-mail: mail@stellad.pde.sch.gr