Περιφερειακός Διευθυντής:  

Δημητρίου Χρήστος  Βιογραφικό σημείωμα

Γραμματεία Περιφερειακού:
Πρίντζου Μαρία
Οικονόμου Ευαγγελία
Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης:
Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος
Τμήμα Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων:
Μπαμπάνα Αναστασία (Προϊσταμένη)
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
Φούρλα Ευαγγελία
Επίσκοπος Νικόλαος
Κωστούρου Αγγελική
Παπαποστόλου Σπυρίδων
Ταμπάκης Σταύρος
Τμήμα Β΄- Οικονομικών Υποθέσεων:
Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη)
Πιλάλη Ιωάννα
Τσεκούρα Χριστίνα
Βενετσάνου Ελένη
Τσιώτας Κωνσταντίνος
Καραγκούνης Γεώργιος
Τμήμα Γ΄- Προσωπικού:
Πουτουρούδης Χρήστος (Προϊστάμενος)
Ευσταθίου Μαρίνα
Καράλη Δήμητρα
Λιασκώνης Ηλίας
Παπαγεωργίου Νικόλαος
Γώγος Ιωάννης
Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών:
Σίμου Δήμητρα (Προϊσταμένη)
Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ:
Τσουκνίδα Αθανασία
Βαρθαλίτη Χρυσάνθη
Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
Μπαμπάνα Αναστασία
Σίμου Δήμητρα
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης:
Τσολάκης Αντώνιος (Προϊστάμενος)
ΠΕΚΕΣ:
Μαρκαντώνης Χρίστος (Οργανωτικός Συντονιστής) 
Πανταζής Γεώργιος (Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής)

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8, 35100 Λαμία
Τηλ.: 22310 66151, 22310 66152, 22310 66153
Fax: 22310 66167
e-mail: mail@stellad.pde.sch.gr