(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ 2019-2020

Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και Κ.Ε.Σ.Υ. του σχολικού έτους 2018-2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εγγραφή ΟΠΣΥΔ- Πίνακες με μη εγγεγραμμένους ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εγγραφή ΟΠΣΥΔ- Πίνακες με μη εγγεγραμμένους ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δελτίο Τύπου για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ

Απόφαση πρόσληψης-τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΕΠ, σχ. έτους 2018-19

Κατανομή μίας (1) πίστωσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Απόφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΒΠ, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή δύο (2) πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ και δήλωση τοποθέτησης

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης & ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ, σχολ. έτους 2018-19

Απόφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΒΠ, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

Αποφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30, σχολ. έτους 2018-19

Αποφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ σχολικού έτους 2018-2019

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης & ανακλήση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ , σχολ. έτους 2018-19

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ & ανακλήσεις προσλήψεων, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

Δελτίο Τύπου και Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης – Ανάκληση Πρόσληψης Αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ