ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΕΠ-ΕΒΠ 2019

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εγγραφή ΟΠΣΥΔ- Πίνακες με μη εγγεγραμμένους ΕΕΠ-ΕΒΠ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Εγγραφή ΟΠΣΥΔ- Πίνακες με μη εγγεγραμμένους ΕΕΠ-ΕΒΠ

Δελτίο Τύπου για τη διαδικασία αιτήσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ

(ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΑΣΕΠ

Απόφαση πρόσληψης-τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΕΠ, σχ. έτους 2018-19

Κατανομή μίας (1) πίστωσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Απόφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΒΠ, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή δύο (2) πιστώσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ και δήλωση τοποθέτησης

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης & ανάκλησης πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ, σχολ. έτους 2018-19

Απόφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΒΠ, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

Αποφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30, σχολ. έτους 2018-19

Αποφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ σχολικού έτους 2018-2019

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης & ανακλήση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ , σχολ. έτους 2018-19

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ & ανακλήσεις προσλήψεων, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

Δελτίο Τύπου και Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης – Ανάκληση Πρόσληψης Αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Τροποποίηση μιας (1) πίστωσης Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ)

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) σχολικού έτους 2018-2019