Απόφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΒΠ, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

Αποφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρώτριας ΕΕΠ κλάδου ΠΕ30, σχολ. έτους 2018-19

Αποφαση πρόσληψης – τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ σχολικού έτους 2018-2019

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης & ανακλήση πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ , σχολ. έτους 2018-19

Αποφάσεις πρόσληψης – τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ & ανακλήσεις προσλήψεων, σχολ. έτους 2018-19

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων Συνοδών Σχολικού Λεωφορείου, όπως ανακοινοποιήθηκε στο ορθό στις 15-11-2018

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Οδηγών Συνοδών Σχολικού Λεωφορείου

Δελτίο Τύπου και Αποφάσεις Πρόσληψης και Τοποθέτησης – Ανάκληση Πρόσληψης Αναπληρωτών ΕΕΠ – ΕΒΠ

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2018-2019

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2018 – (1) άτομο ΔΕ Οδηγών και (1) άτομο ΔΕ Συνοδών

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΕΠ – ΕΒΠ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσλήψεις ΕΕΠ & ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2017-2018

Πρόσληψη ΕEΠ για το διδακτικό έτος 2017-2018

Πρόσληψη οδηγού και συνοδού σχολικού λεωφορείου ΣΜΕΑΕ

Πρόσληψη ΕEΠ για το διδακτικό έτος 2017-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2018 για τη σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη ΕEΠ για το διδακτικό έτος 2017-2018

Προσλήψεις ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2017-2018

Προσλήψεις ΕΕΠ για το διδακτικό έτος 2017-2018

Πρόσκληση υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτή ΕΕΠ κλάδου ΠΕ23, Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ»

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΕΠ & ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2017-2018

Ανάκληση πρόσληψης ΕΒΠ & πρόσληψη-τοποθέτηση ΕΒΠ για το διδακτικό έτος 2017-2018