Ανώτερο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Ανασυγκρότηση Α.Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας (16-03-2018)