ΠΕΚ ΛΑΜΙΑΣ
Διευθυντής: Τσαδήμας Χρήστος
Αρκαδίου 8  Λαμία, ΤΚ 35100
τηλ:  22310 81842-81843-81830
φαξ: 2231067799
e-mail: peklamias@sch.gr
Ιστοσελίδα:  http://peklamias.sch.gr/