Περιφερειακό Συμβουλίο Επιλογής Διευθυντών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας