Συγκρότηση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς

Ανασυγκρότηση Π.Υ.Σ.Ε.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας (08-03-2018)