Επιμορφωτική ημερίδα του ΣΕΕ Δρ. Ηλία Ρήγα κλ. ΠΕ11