Χαιρετισμός ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας / ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ