ΠΕ01

  • EΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΘΕΟΛΟΓΩΝ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ (16-5-2019)
  • 3ο ΠANEΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΑΠΘ, 27-29/09/2019). Η εισήγηση του Συντονιστή Εκπ/κού Έργου Θεολόγων Στερεάς Ελλάδος Δρ. Χάρη Ανδρεόπουλου: «H EΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΤΥΧΗ ΤΟΥ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΖΗΤΗΜΑΤΟΣ”.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΟΚΑΝΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ Υλικό ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ».
  • ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ:

«Σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Επταετίας (1967-1974)» (pdf)

 

 

 

 

 

 

  • Επιμορφωτικό σεμινάριο θεολόγων καθηγητών του νομού Ευρυτανίας (28/11/2019) (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

  • «Ἡ ἐκκλησιαστική πτυχή τοῦ “Μακεδονικοῦ ζητήματος”. Ἱστορική καί νομοκανονική προσέγγιση» (σσ. 327-346) (pdf άρθρου) (H ἐκκλησιαστική διάσταση τοῦ λεγομένου «Μακεδονικοῦ ζητήματος», ἡ ἀφορώσα εἰς τήν σχισματική «Μακεδονική Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»)

 

  • Ημερίδα Θεολόγων Ν. Φθιώτιδος, στη Λαμία (18.12.2019)

Για τις εργασίες της ημερίδας και φωτογραφικά στιγμιότυπα: στο

ιστολόγιο του Συντονιστή Θεολόγων

  •  Hμερίδα Θεολόγων Ν. Βοιωτίας, στην Αλίαρτο (19.12.2019):

Για τις εργασίες της ημερίδας και φωτογραφικά στιγμιότυπα: στο

ιστολόγιο του Συντονιστή Θεολόγων