Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ

  • Τσουκνίδα Αθανασία (εσωτερικό τηλέφωνο 117)
  • Βαρθαλίτη Χρυσάνθη (εσωτερικό τηλέφωνο 131)
  • Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:
  • Μπαμπάνα Αναστασία (εσωτερικό τηλέφωνο 113)
  • Σίμου Δήμητρα (εσωτερικό τηλέφωνο 110)

Print Friendly, PDF & Email
Share