Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας

  • Οικονόμου Ευαγγελία (εσωτερικό τηλέφωνο 100)
  • Μαλαξού Ευθυμία (εσωτερικό τηλέφωνο 128)
  • Κωνσταντοπούλου Μαρία (εσωτερικό τηλέφωνο 120)

Print Friendly, PDF & Email
Share