Επικοινωνία 2

Εσωτερικά Τηλέφωνα και Εξωτερικές Γραμμές Τμημάτων Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Αρκαδίου 8, 35131 Λαμία

ΤΗΛΕΦΩΝΑ-ΠΔΕ-ΣΤΕΡΕΑΣ-ΕΛΛΑΔΑΣ-10_02_2021

Περιφερειακή Διευθύντρια:  Μπενιάτα Ελένη 

Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας:

Οικονόμου Ευαγγελία (εσωτερικό τηλέφωνο 100)

Μαλαξού Ευθυμία (εσωτερικό τηλέφωνο 128)

Κωνσταντοπούλου Μαρία (εσωτερικό τηλέφωνο 120)


Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης:

Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος (εσωτερικό τηλέφωνο 103)


Τμήμα Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων:

Μπαμπάνα Αναστασία (Προϊσταμένη) (εσωτερικό τηλέφωνο 113)

Κοτρώτσου Δέσπω (εσωτερικό τηλέφωνο 114)

Κωστούρου Αγγελική (εσωτερικό τηλέφωνο 112)


Τμήμα Β΄- Οικονομικών Υποθέσεων:

Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη) (εσωτερικό τηλέφωνο 125)

Πιλάλη Ιωάννα (εσωτερικό τηλέφωνο 124)

Τσεκούρα Χριστίνα (εσωτερικό τηλέφωνο 123)

Κράββαρη Αικατερίνη (εσωτερικό τηλέφωνο 126)


Τμήμα Γ΄- Προσωπικού:

Ευσταθίου Μαρίνα (Αν. Προϊσταμένη ) (εσωτερικό τηλέφωνο 109)

Καράλη Δήμητρα (εσωτερικό τηλέφωνο 107)

Λιασκώνης Ηλίας (εσωτερικό τηλέφωνο 108)

Καραμήτσιου Ευρυδίκη (εσωτερικό τηλέφωνο 106)


Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών:

Σίμου Δήμητρα (Προϊσταμένη) (εσωτερικό τηλέφωνο 110)

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος (εσωτερικό τηλέφωνο 111)

Παπαποστόλου Σπυρίδων (εσωτερικό τηλέφωνο 129)

Καραγκούνης Γεώργιος (εσωτερικό τηλέφωνο 122)


Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ:

Τσουκνίδα Αθανασία (εσωτερικό τηλέφωνο 117)

Βαρθαλίτη Χρυσάνθη (εσωτερικό τηλέφωνο 131)


Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

Μπαμπάνα Αναστασία (εσωτερικό τηλέφωνο 113)

Σίμου Δήμητρα (εσωτερικό τηλέφωνο 110)


Υπεύθυνη Μαθητείας (ΟΥΜ)

Κοτρώτσου Δέσπω (εσωτερικό τηλέφωνο 119)


ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας
Γραμματεία ΠΕΚΕΣ: 2231081842

Μαρκαντώνης Χρίστος (Οργανωτικός Συντονιστής) (τηλ. 2231081830)

Πανταζής Γεώργιος (Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής) (τηλ. 2231081842)

Print Friendly, PDF & Email
Share