Ο.Υ.Μ.

Ομάδα Υποστήριξης της Μαθητείας (Ο.Υ.Μ.)

  • Καβαλιέρος Δημήτριος (Συντονιστής) (εσωτερικό τηλέφωνο 119)
  • Κοτρώτσου Δέσπω (εσωτερικό τηλέφωνο 119)

Print Friendly, PDF & Email
Share