Τμήμα Γ΄- Προσωπικού

  • Ευσταθίου Μαρίνα (Αν. Προϊσταμένη ) (εσωτερικό τηλέφωνο 109)
  • Καράλη Δήμητρα (εσωτερικό τηλέφωνο 107)
  • Λιασκώνης Ηλίας (εσωτερικό τηλέφωνο 108)
  • Καραμήτσιου Ευρυδίκη (εσωτερικό τηλέφωνο 106)
Print Friendly, PDF & Email
Share