Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

  • Σίμου Δήμητρα (Προϊσταμένη) (εσωτερικό τηλέφωνο 110)
  • Αλεξόπουλος Αλέξανδρος (εσωτερικό τηλέφωνο 111)
  • Παπαποστόλου Σπυρίδων (εσωτερικό τηλέφωνο 129)
  • Καραγκούνης Γεώργιος (εσωτερικό τηλέφωνο 122)

Print Friendly, PDF & Email
Share