Σεμινάρια ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας: «Η Διδασκαλία της Ιστορίας στο Σύγχρονο Σχολείο»

το πρόγραμμα

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Σεμινάρια ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας: «Η Διδασκαλία της Ιστορίας στο Σύγχρονο Σχολείο»

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας στο πλαίσιο της διαρκούς επιστημονικής και παιδαγωγικής ενημέρωσης και υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, διοργανώνει κύκλο εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων, με θέμα:

«Η Διδασκαλία της Ιστορίας στο Σύγχρονο Σχολείο»

Ο κύκλος των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων σκοπό έχει την ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο σύγχρονο σχολείο, και σε τρόπους και μεθοδολογία που συμβάλλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων που οδηγούν στην ουσιώδη ιστορική γνώση. Αυτή τη γνώση που αναδεικνύει τον πραγματικό ρόλο του μαθήματος της Ιστορίας στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης και βοηθά τον άνθρωπο να κατανοήσει τον κόσμο και τον εαυτό του μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι.

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν στον κύκλο των επιμορφωτικών σεμιναρίων θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Ο κύκλος των εξ αποστάσεως επιμορφωτικών σεμιναρίων θα υλοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας  webex Event και σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

 Ο Οργανωτικός Συντονιστής

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδος

 Δρ. Χρίστος Β. Μαρκαντώνης

το πρόγραμμα

Print Friendly, PDF & Email
Share