ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ Π.Δ.Ε. ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ & ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ Δ.Δ.Ε. ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Λαμία, 23-11-2021

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας. Για τυχόν ενστάσεις επί της μοριοδότησης των κριτηρίων της Εμπειρίας σε Θέματα Εφαρμογής Τάξης Μαθητείας, της Διοικητικής – Εκπαιδευτικής Προϋπηρεσίας, των Άλλων Τίτλων Σπουδών – Επιμορφώσεων και Νέες Τεχνολογίες, υποβάλλονται μόνο μία φορά, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης τους.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά (με e-mail) στην διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της υπηρεσίας μας mail@stellad.pde.sch.gr από την Τετάρτη 24-11-2021 έως και Παρασκευή 26-11-2021. Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων καμία ένσταση δεν γίνεται δεκτή. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως ατεκμηρίωτες ενστάσεις κατά των πινάκων συνολικά, ή κατά του συνόλου των υποψηφίων που προηγούνται του ενιστάμενου.

Print Friendly, PDF & Email
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap