Συνάντηση με τον αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Στερεάς Ελλάδας Κ. Γαλάνη

Ιδιαίτερα εποικοδομητική ήταν η συνάντηση στην Περιφερειακή Δνση Εκπαίδευσης Στερεάς με την Περιφερειακή Δντρια, Ελ. Μπενιάτα, τον αντιπεριφερειάρχη Παιδείας Στερεάς Ελλάδας, Κ. Γαλάνη και στελέχη της εκπαίδευσης. Εκφράστηκε το έμπρακτο ενδιαφέρον της Περιφέρειας και προσωπικά του Περιφερειάρχη κ. Φ. Σπανού για τον εμπλουτισμό και την υποστήριξη μιας σειράς εκπαιδευτικών δράσεων και προγραμμάτων που έχουν σχεδιαστεί στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙΘ προγράμματος, “ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ Β. ΕΥΒΟΙΑ” και τα οποία θα επεκταθούν συμπεριλαμβάνοντας όλες τις Π.Ε. της Στερεάς. Η μέχρι τώρα συνεργασία της Περιφερειακής Δνσης Εκπ/σης με την Περιφέρεια Στερεάς έχει αποδειχθεί εξαιρετικά γόνιμη. Πρόθεση και των δύο πλευρών να αναβαθμιστεί με το σχεδιασμό και την υποστήριξη περαιτέρω ποιοτικών δράσεων και πρωτοβουλιών.

Print Friendly, PDF & Email
Share