Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων στις οποίες ασκούν καθήκοντα Ψυχολόγοι και Κοινωνικοί Λειτουργοί

Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2021- 2022

το ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email
Share