Αναστέλλεται η πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο εντός και εκτός της Επικράτειας.

το ΦΕΚ

Οι ρυθμίσεις για την εκπαίδευση ξεκινάνε από τη σελίδα 14 του ΦΕΚ


 

Print Friendly, PDF & Email
Share