Πίνακας δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΔΕ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_signed

Δεν υπάρχουν μη δεκτοί υποψήφιοι

Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε δεκτή ή μη δεκτή.

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης που αφορά τον χαρακτηρισμό της αίτησής τους ως δεκτή ή μη δεκτή αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων.

Περίοδος υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 20-07-2022 και ώρα 00:00 μέχρι Παρασκευή 22-07-2022 και ώρα 15:00.

Print Friendly, PDF & Email
Share