Πρόγραμμα πρόγραμμα Erasmus+ ENAB ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Πρώτη συνάντηση έργου για το πρόγραμμα ENABLE στο οποίο εταίρος είναι η ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Στις 12-13 Ιανουαρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην πόλη Pau της νότιας Γαλλίας  η πρώτη συνάντηση έργου για το πρόγραμμα Erasmus+ “ENABLE-ENABLing School Integration of migrant and refugee children through social and Emotional learning interventions to address psychosocial trauma” με κωδικό 2022-1-FR01-KA220-SCH-000087053. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022, έχει διάρκεια 2 έτη και η Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας συμμετέχει ως εταίρος.  Στη συνάντηση συμμετείχε η προωθήτρια  Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας Αγγελική Καραγεωργοπούλου.  Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς μαθητών που είναι πρόσφυγες ή μετανάστες. Στόχοι του είναι:

  • Η ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις ψυχολογικού τραύματος με την δημιουργία πρωτοβάθμιων μηχανισμών θεραπείας και απόκρισης, πρωτοκόλλων και εργαλείων
  • Η ενίσχυση της ικανότητας των εκπαιδευτικών να τονώσουν την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών προσφύγων στο σχολικό περιβάλλον και
  • Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών οργανισμών και των ενδιαφερόμενων μερών για την σημασία της ενίσχυσης του πλαισίου πολιτικής τους σε σχέση με την θεραπεία του ψυχοκοινωνικού τραύματος

 

Print Friendly, PDF & Email
Share