Πρόγραμμα Erasmus στο 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας

Το Δελτίο Τύπου

Το 1ο ΕΠΑΛ Λαμίας, συνεχίζοντας την ευρωπαϊκή πορεία του, τα τελευταία 5 χρόνια συμμετέχει σε προγράμματα Erasmus+ . Στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: «Τεχνολογία γεωργικών επιχειρήσεων κάθετης ολοκλήρωσης με εξειδίκευση στα έξυπνα τρόφιμα» και κωδικό έγκρισης 2022-1-EL01-KA122-VET-000079757  εγκρίθηκε και θα πραγματοποιηθεί το σχέδιο Μαθησιακής κινητικότητας (ΚΑ1) του τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης το οποίο αιτήθηκε το σχολείο μας.
Το σχέδιο αφορά 16 μαθητές- μαθήτριες του τομέα Γεωπονίας που με τους συνοδούς εκπαιδευτικούς θα μετακινηθούν τον Φεβρουάριο του 2023 στην Βαρκελώνη της Ισπανίας και θα εκπαιδευθούν σε θέματα κάθετων Γεωργικών Επιχειρήσεων με ειδίκευση στα έξυπνα τρόφιμα.
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα κατάρτισης και η διαβίωση στην Ισπανία για τους μαθητές του τομέα Γεωπονίας θα αποτελέσει σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη

Print Friendly, PDF & Email
Share