Διαδικασία για την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία

Σύμφωνα με την αρ. 22010/Δ6 (Β΄ 1062/24-02-2023) Υ.Α. και το υπ. αριθμ. 25345/Θ2/6-3-2023 έγγραφο του ΥΠΑΙΘ οι ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικασιών εισαγωγής σε Πρότυπα, Πειραματικά και Εκκλησιαστικά Σχολεία, για το σχολικό έτος 2023-2024  καθορίζονται ως εξής:

α) Οι γονείς ή κηδεμόνες υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση από την Παρασκευή 10

Μαρτίου 2023 έως τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023  στο «Σύστημα Υποβολής

Αιτήσεων μαθητών σε Πρότυπα (Π.Σ.), Πειραματικά (ΠΕΙ.Σ.) και Εκκλησιαστικά Σχολεία (Σ.Υ.Α.)

β) Η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για εισαγωγή στα Πειραματικά Σχολεία την Παρασκευή 28 Απριλίου 2023

γ) Η διεξαγωγή δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων για εισαγωγή στα Πρότυπα και

Εκκλησιαστικά Σχολεία το Σάββατο 29 Απριλίου 2023

Αναλυτικές πληροφορίες και τα σχετικά έγγραφα στην ιστοσελίδα της ΠΔΕ Στ. Ελλάδας  https://stellad.pde.sch.gr/

Οι θέσεις που θα προκηρυχθούν ανά σχολική μονάδα έχουν ως ακολούθως :

40 για το 16ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Λαμίας

96 για το 5ο  Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας

32 για το 1ο Πρότυπο Λύκειο Χαλκίδας

25 για το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο Λαμίας

10 για το Εκκλησιαστικό Λύκειο Λαμίας

 

Επισήμανση:  Οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να δηλώσουν εκκλησιαστικό σχολείο, το οποίο ανήκει ακόμη και σε άλλο νομό.

 

Η Περιφερειακή Διευθύντρια

Δρ. Ελένη Π. Μπενιάτα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2023

Εισαγωγή μαθητών τριών στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης- από το σχολικό έτος 2023-2024 και εφεξής

FEK-2023-Tefxos B-01062-downloaded -25_02_2023_ΠΡΟΤΥΠΑ-ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Print Friendly, PDF & Email
Share