Ονόματα διορισθέντων εκπαιδευτικών

3.388 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ04.04,ΠΕ04.05, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ33, ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ78, ΠΕ79.01, ΠΕ80, ΠΕ81, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ84, ΠΕ85, ΠΕ86, ΠΕ87.01, ΠΕ87.02, ΠΕ87.03, ΠΕ87.04, ΠΕ87.07, ΠΕ87.08, ΠΕ87.09, ΠΕ88.01, ΠΕ88.02, ΠΕ88.03, ΠΕ88.04, ΠΕ88.05, ΠΕ89.01, ΠΕ89.02, ΠΕ90, ΠΕ91.01, ΤΕ01.19, ΤΕ01.25,ΤΕ02.02 και ΔΕ02.02
ΤΟ ΦΕΚ

25 εκπαιδευτικοί, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης, σε θέσεις μονίμων, ανά Μουσική Ειδίκευση,
στα έναντι αυτών αναγραφόμενα Μουσικά Σχολεία
ΤΟ ΦΕΚ

Ειδική Αγωγή
ΤΟ ΦΕΚ

Print Friendly, PDF & Email
Share