Προσωρινοί Πίνακες Δεκτών/Μη δεκτών Υποψηφίων για τη διαδικασία Επιλογής Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα δεκτών αιτήσεων
Δείτε εδώ τον προσωρινό πίνακα μη δεκτών αιτήσεων
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, ήτοι μέχρι και την Τρίτη 23 Ιουλίου 2019 και ώρα 15:00.
Οι ενστάσεις υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@stellad.pde.sch.gr

Print Friendly, PDF & Email
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Share via
Copy link
Powered by Social Snap