Νόμος υπ? αριθμ. 4653/2020

Στο ΦΕΚ Α ? 12/24-01-2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ? αριθμ. 4653/2020 με θέμα: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».
Τα άρθρα 34 ,49, 54 και 56 αφορούν θέματα Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης.

Print Friendly, PDF & Email
Share via
Copy link
Powered by Social Snap