ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (χωρίς τη στρογγυλοποίηση των μορίων στο 1ο δεκαδικό ψηφίο) Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας

Share