Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός(1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (χωρίς τη στρογγυλοποίηση των μορίων στο 1ο δεκαδικό ψηφίο) Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ το σχετικό πίνακα Δείτε την περίοδο των ενστάσεων εδώ

Ανάρτηση των Προσωρινών Πινάκων Δεκτών και Μη Δεκτών Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας

Οι υποψήφιοί μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε δεκτή ή μη δεκτή. Παρέχεται η δυνατότητα … Read more