Ανάρτηση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών των ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων Στερεάς Ελλάδας για πλήρωση λειτουργικών κενών με απόσπαση διδακτικού έτους 2022-23

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.  σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας … Read more

Τελικός ( μετά από συνεντεύξεις) αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την επιλογή τους στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Αιτήσεις_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-11-8-22

Τελικός (μετά την εξέταση ενστάσεων ) Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας. Πρόγραμμα συνεντεύξεων

ΠΕΠΠΣ ΣΤΕΡΕΑΣ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ_ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 01-08-2022

Ανάρτηση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας

Δείτε το σχετικό πίνακα εδώ   Περίοδος Ενστάσεων Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., … Read more

Πίνακας δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΔΕ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_signed Δεν υπάρχουν μη δεκτοί υποψήφιοι Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε … Read more

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)13-07-22 Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτά την αριθμ 112/ΔΕΠΠΣ/11-7-2022 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός(1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ (χωρίς τη στρογγυλοποίηση των μορίων στο 1ο δεκαδικό ψηφίο) Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ το σχετικό πίνακα Δείτε την περίοδο των ενστάσεων εδώ