Κοινοποίηση τελικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_240123 Απορριπτέες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_240123

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη διαδικασία επιλογής θέσεων Διευθυντών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ Απορριπτέες_ΠΣ_ΠΕΙΣ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από … Read more

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΝΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών /μελών του ΕΠΕΣ του Πειραματικού Σχολείου της ΠΔΕ Στερεάς

Τελικός αξιολογικός πίνακας πίνακας υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών /μελών του ΕΠΕΣ του Πειραματικού Σχολείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & … Read more

Πίνακας κατάταξης για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Πίνακα κατάταξης για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, και συγκεκριμένα το … Read more

Ανάρτηση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών των ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων Στερεάς Ελλάδας για πλήρωση λειτουργικών κενών με απόσπαση διδακτικού έτους 2022-23

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.  σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας … Read more

Τελικός ( μετά από συνεντεύξεις) αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την επιλογή τους στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Αιτήσεις_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-11-8-22

Τελικός (μετά την εξέταση ενστάσεων ) Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας. Πρόγραμμα συνεντεύξεων

ΠΕΠΠΣ ΣΤΕΡΕΑΣ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ_ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 01-08-2022

Ανάρτηση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας

Δείτε το σχετικό πίνακα εδώ   Περίοδος Ενστάσεων Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., … Read more

Πίνακας δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΔΕ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_signed Δεν υπάρχουν μη δεκτοί υποψήφιοι Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε … Read more

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)13-07-22 Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτά την αριθμ 112/ΔΕΠΠΣ/11-7-2022 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα … Read more

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών/προσωρινή τοποθέτηση νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός(1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022