Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των  Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας. (Ανακοινοποίηση 2η)

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας  καλεί  τους εγγεγραμμένους στον αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας … Read more

Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε.Σ Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποιούμε τον αναπροσαρμοσμένο πίνακα εκπαιδευτικών για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και δεκτών υποψηφίων Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας, όπως καταρτίστηκε … Read more

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων αποτίμησης των κριτηρίων επιλογής των Διευθυντών Π.Ε. & Δ.Ε. Προτύπων & Πειραματικών Σχολείων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, μέσα σε τρείς (3) εργάσιμες ημέρες από την Παρασκευή 17 … Read more

Κοινοποίηση τελικών πινάκων δεκτών και μη δεκτών υποψηφιοτήτων για την πλήρωση με επιλογή των θέσεων Διευθυντών/ντριών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_240123 Απορριπτέες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_240123

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για τη διαδικασία επιλογής θέσεων Διευθυντών των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ Απορριπτέες_ΠΣ_ΠΕΙΣ Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των πινάκων, μέσω της ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων, μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από … Read more

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 194/ΔΕΠΠΣ/08.12.2022 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑΤΙΚΑ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΝΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών /μελών του ΕΠΕΣ του Πειραματικού Σχολείου της ΠΔΕ Στερεάς

Τελικός αξιολογικός πίνακας πίνακας υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών /μελών του ΕΠΕΣ του Πειραματικού Σχολείου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & … Read more

Πίνακας κατάταξης για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων

Πίνακα κατάταξης για την πλήρωση κενούμενων θέσεων εκπαιδευτικών – μελών, των ήδη συγκροτημένων Επιστημονικών Εποπτικών Συμβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ) των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, και συγκεκριμένα το … Read more

Ανάρτηση αξιολογικών πινάκων μοριοδότησης εκπαιδευτικών των ΕΠ.Ε.Σ. Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων Στερεάς Ελλάδας για πλήρωση λειτουργικών κενών με απόσπαση διδακτικού έτους 2022-23

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις επί των πινάκων μοριοδότησης, οι οποίοι αναρτώνται στις ιστοσελίδες των οικείων Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ.  σε ειδικό πεδίο της πλατφόρμας … Read more

Τελικός ( μετά από συνεντεύξεις) αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών για την επιλογή τους στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Αιτήσεις_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-11-8-22

Τελικός (μετά την εξέταση ενστάσεων ) Αξιολογικός Πίνακας Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας. Πρόγραμμα συνεντεύξεων

ΠΕΠΠΣ ΣΤΕΡΕΑΣ_ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ_ΜΕΤΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ 01-08-2022

Ανάρτηση Προσωρινού Αξιολογικού Πίνακα Κατάταξης Υποψηφιοτήτων για τα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας

Δείτε το σχετικό πίνακα εδώ   Περίοδος Ενστάσεων Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων κατάταξης ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., … Read more

Πίνακας δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία

ΠΣ_και_ΠΕΙΣ_ΠΔΕ ΣΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ_ΔΕΚΤΟΙ_signed Δεν υπάρχουν μη δεκτοί υποψήφιοι Οι υποψήφιοι μέσω της πλατφόρμας των αιτήσεων έχουν πρόσβαση στην αίτησή τους, όπου μπορούν να δουν αν έγινε … Read more

(ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)13-07-22 Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2022-2023

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) αναρτά την αριθμ 112/ΔΕΠΠΣ/11-7-2022 «Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα … Read more