22-01-24 Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

22-01-24 Εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια και Λύκεια) και τα Εκκλησιαστικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025 Οι γονείς … Read more

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ & ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ

1) 5ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2) 1ο ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ 3) 16ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ Εγκεκριμένες_ΠΣ_ΠΕΙΣ_2023_10

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ: 1) 5o ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2) 1o  ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 3) 16o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ … Read more

Κύρωση πινάκων μονίμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με απόσπαση σε Πειραματικά Σχολεία και Πρότυπα Σχολεία

Κύρωση πινάκων μονίμων εκπαιδευτικών που τοποθετούνται με απόσπαση, για το διδακτικό έτος 2023-2024 σε Πειραματικά Σχολεία και Πρότυπα Σχολεία αρμοδιότητας Π.Ε.Π.Π.Σ. Στερεάς Ελλάδας ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΥΡΩΣΗΣ … Read more

Αξιολογικός πίνακας κατάταξης δεκτών υποψηφίων εκπαιδευτικών για απόσπαση ενός έτους σε λειτουργικά κενά στο 5ο Πρότυπο Γυμνάσιο Χαλκίδας , για το σχολικό έτος 2023-24

Η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση αποκλειστικά στην πλατφόρμα των αιτήσεων, μέχρι τις 24/8/23, 23:59.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΠΠΣ-Κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των Π.Σ. και ΠΕΙ.Σ, Στερεάς Ελλάδας (Ανακοινοποίηση)

H ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΕΠΠΣ για πλήρωση λειτουργικών κενών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) με απόσπαση μόνιμων εκπαιδευτικών διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, … Read more

04-08-23 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την ιδιότητα Συμβούλων Εκπαίδευσης και Διευθυντών/ντριών ή εκπαιδευτικών Π.Σ. ή ΠΕΙ.Σ.

04-08-23 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση των κενών θέσεων μελών της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), με την ιδιότητα Συμβούλων Εκπαίδευσης και … Read more

Π.Σ. & ΠΕΙ.Σ : Τελικός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων εκπαιδευτικών μετά τις ενστάσεις και το πρόγραμμα των συνεντεύξεων

Κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ) κατά το σχολικό … Read more

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Εκπαιδευτικών για την πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα & Πειραματικά Σχολεία Στερεάς Ελλάδας

Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας Περίοδος Ενστάσεων Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση, ηλεκτρονικά, κατά των προσωρινών Αξιολογικών πινάκων κατάταξης, ενώπιον της οικείας Π.Ε.Π.Π.Σ., μέσα σε αποκλειστική … Read more

Πρόγραμμα συνεντεύξεων υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των  Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας. (Ανακοινοποίηση 2η)

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Π.Ε.Π.Π.Σ.) της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας  καλεί  τους εγγεγραμμένους στον αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων για την επιλογή Διευθυντών Πρωτοβάθμιας … Read more

Αναπροσαρμοσμένος πίνακας δεκτών υποψηφίων Διευθυντών Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Π.Δ.Ε.Σ Στερεάς Ελλάδας

Κοινοποιούμε τον αναπροσαρμοσμένο πίνακα εκπαιδευτικών για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών Πρότυπων και δεκτών υποψηφίων Πειραματικών Σχολείων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) Στερεάς Ελλάδας, όπως καταρτίστηκε … Read more