Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες των ΣΔΕΥ

Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών ΕΕΠ σε Σχολικές Μονάδες των ΣΔΕΥ, στο πλαίσιο της Πράξης: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2021-2022» με κωδικό ΟΠΣ:5131678, με συγχρηματοδότηση από το … Read more

Προσλήψεις 756 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το διδακτικό έτος 2019-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Προσλήψεις 1510 εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για το διδακτικό έτος 2019-2020

Δείτε εδώ την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργική Απόφαση Πρόσκλησης για Διορισμό ΕΕΠ-ΕΒΠ

?Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 203058/Ε4/20-12-2019 (ΦΕΚ 43/τ.ΑΣΕΠ/20-12-2019 – ΑΔΑ: ΨΠΠΤ46ΜΤΛΗ-4Υ9) Υπουργική Απόφαση καλούνται τα μέλη ΕΕΠ κλάδων ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30 και τα … Read more

Αποφάσεις πρόσληψης ? τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών ΕΕΠ σχολικού έτους 2019-2020

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Πρόσληψη και τοποθέτηση-διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σε Σχολικές Μονάδες της της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιαςΕκπ/σης Στερεάς … Read more

Κατανομή πιστώσεων και δήλωση προτίμησης υποψηφίων αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) σχολικού έτους 2019-20

1. Δελτίο τύπου: κατανομή πιστώσεων-πλήρωση κενών θέσεων ΕΕΠ σχολ. έτους 2019-2020 2. Κατανομή πιστώσεων από ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας 3. Δήλωση τοποθέτησης ΕΕΠ 4. Υπεύθυνη δήλωση … Read more

Πλήρωση πέντε (5) κενών θέσεων ΕΕΠ κλάδου ΠΕ25

1. Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου 2. Δείτε εδώ την κατανομή πιστώσεων από το ΠΥΣΕΕΠ 3. Δήλωση Τοποθέτησης Αναπληρωτή ΕΕΠ 4. Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσληψης Αναπληρωτή … Read more

Αποφάσεις πρόσληψης ? τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2019-2020

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Ανάκληση πρόσληψης προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ? Πρόσληψη και τοποθέτηση ? διάθεση προσωρινής αναπληρώτριας Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για … Read more

Αποφάσεις πρόσληψης ? τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών ΕΕΠ και ΕΒΠ σχολικού έτους 2019-2020

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Πρόσληψη και τοποθέτηση ? διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2019?2020 στο πλαίσιο της Πράξης: … Read more

Κατανομή 20 πιστώσεων ΕΕΠ & ΕΒΠ – και δήλωση προτίμησης υποψηφίων για πρόσληψη αναπληρωτών ΕΕΠ & ΕΒΠ σχολικού έτους 2019-2020 στην ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

1. Δελτίο τύπου: κατανομή 20 πιστώσεων-πλήρωση κενών θέσεων ΕΕΠ & ΕΒΠ σχολ. έτους 2019-2020 2. Κατανομή πιστώσεων ΕΕΠ & ΕΒΠ απο ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας 3. … Read more

Κατανομή 25 πιστώσεων Ε.Β.Π. – πλήρωση 3 κενών θέσεων Ε.Ε.Π. και 9 κενών θέσεων Ε.Β.Π. 2019-2020

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ 25 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ-ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ, ΣΧ. ΕΤΟΣ 2019-2020 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ-25 πιστώσεις & 12 … Read more

Αποφάσεις πρόσληψης ? τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σχολικού έτους 2019-2020

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου 7646_04102019_Πρόσληψη και τοποθέτηση – διάθεση προσωρινών αναπληρωτών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) για το διδακτικό έτος 2019-2020 στο πλαίσιο της Πράξης: … Read more

Κατανομή 23 πιστώσεων και δήλωση προτίμησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2019-2020

1. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΤΑΝΟΜΗ 23 ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 2. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΕΕΠ & ΕΒΠ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ-23 πιστώσεις 3. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕEΠ 4. … Read more

Δελτίο Τύπου ΣΟΧ 1/2019: Πίνακες Κατάταξης και Απορριπτέων Υποψηφίων Οδηγών και Συνοδών Σχολικού Λεωφορείου

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Δείτε εδώ τον πίνακα κατάταξης ειδικότητας ΔΕ Συνοδών Δείτε εδώ τον πίνακα … Read more

Αποφάσεις πρόσληψης ? τοποθέτησης και ανάληψη υπηρεσίας αναπληρωτών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. σχολικού έτους 2019-2020

Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου 7375_26-09-2019_ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΕΣΥ-ΕΔΕΑΥ 2019-2020 7376_26-09-2019_ΕΒΠ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ εξατομικευμένης 2019_2020 7377_26-09-2019_ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΕ25 εξειδικευμένης 2019-2020 7378_26-09-2019_ΕΕΠ_ΠΡΟΣΛΗΨΗ εξατομικευμένης 2019_2020

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς