Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγεγραμμένων στους τελικούς ενιαίους αξιολογικούς πίνακες επιλογής ΣΕΕ για την τοποθέτησή τους σε κενούμενη θέση στο ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας

Δείτε εδώ την πρόσκληση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πλήρωση Κενούμενης Θέσης Διευθυντή 2ου ΕΠΑΛ Λαμίας

Δείτε εδώ την προκήρυξη Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση ΧΡΗΣΙΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: ΝΟΜΟΣ 4547/18  (ΦΕΚ τ.Α’/102)  –  ΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΦΕΚ τ.Β’ 4424/5-10-2018

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας Επιλογής Μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α. Στερεάς Ελλάδας

  Δείτε εδώ τον προσωρινό αξιολογικό πίνακα επιλογής Μελών Π.Ο. των Κ.Ε.Α. Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, … Read more

Τελικοί Πίνακες Δεκτών/Μη δεκτών Υποψηφίων για τη Διαδικασία Επιλογής μελών Παιδαγωγικών Ομάδων των Κ.Ε.Α.

Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα δεκτών υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά Δείτε εδώ τον τελικό πίνακα μη δεκτών υποψηφίων