Παροχή σχολικών ειδών στους μαθητές – μέλη οικογενειών με οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο φτώχειας.

Δείτε εδώ τη σχετική πρόσκληση Δείτε εδώ την περιγραφή της δράσης “ΑΡΧΗΖΩ” Δείτε τη δήλωση ωφελούμενου