Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης – ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝCOVID-19

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ – ΡΑΠΤΑΡΧΗΣ   ΠΑΝΔΕΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ Ειδική Διοικητική … Read more

Νόμος υπ? αριθμ. 4653/2020

Στο ΦΕΚ Α ? 12/24-01-2020 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ? αριθμ. 4653/2020 με θέμα: «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών … Read more