Αξιολόγηση μαθησιακής αποτελεσματικότητας συστημάτων διαχείρισης μάθησης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: Τμήμα Πληροφορικής και Μ.Μ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Πάτρας

Κωνσταντίνος Ι. Δραγογιάννης, Αθήνα 2014 Δείτε εδώ την επιστημονική εργασία.

Οι εξορυκτικές και μεταλλευτικές δραστηριότητες του Λευκολίθου-Μαγνησίτη στη Βόρεια Εύβοια, κατά τη διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα, επί τη βάσει Αρχειακών Πηγών

Παλάντζας Γιάννης, 2007 Δείτε εδώ την επιστημονική εργασία.

Η Σχέση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου του Διδακτικού Προσωπικού των Λυκείων και της Εισαγωγής των Αποφοίτων τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Η Περίπτωση της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας

 Σταμόπουλος Κωνσταντίνος Δείτε εδώ την επιστημονική εργασία.

Αυτοαποτελεσματικότητα στη διαδικασία λήψης εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων μαθητών ? μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ο ρόλος ατομικών παραγόντων και υποστηρικτικών μηχανισμών

Αργυρώ Κ. Χαροκοπάκη, ΒΟΛΟΣ 2012 Δείτε το πρώτο μέρος  εδώ Δείτε το δεύτερο μέρος εδώ