Ανακοίνωση Οριστικών Τοποθετήσεων μελών Ειδικού Βοηθητικού και Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού εντός του ΠΥΣΕΕΠ Στερεάς Ελλάδας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΠΥΣΕΕΠ (12-4-2023) Πίνακας μοριών και οριστικής τοποθέτησης μετατιθέμενων & νεοδιόριστων (12-4-2023)