Δομή της Υπηρεσίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8, 35131 Λαμία


Περιφερειακή Διευθύντρια:  Μπενιάτα Ελένη 

Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας:

Κωνσταντοπούλου Μαρία 
Χαρίλα Αθανασία 


Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης:

Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος 


Τμήμα Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων:

Μπαμπάνα Αναστασία   (ΚΠΓ, μεταφορές μαθητών, μουσικά σχολεία)

Επίσκοπος Νικόλαος (Πρωτόκολλο, Αρχείο)

Κωστούρου Αγγελική (Ιθαγένεια, Μεταβολές σχολικών μονάδων)

Οικονόμου Ευαγγελία (ΖΕΠ, Λειτουργία Σχολικών Μονάδων)

 


Τμήμα Β΄- Οικονομικών Υποθέσεων:

Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη) 

Τσεκούρα Χριστίνα (Μισθοδοσία)

Καραγκούνης Γεώργιος (Εγκρίσεις μετακίνησης, Κενά Ειδικής Αγωγής)

Πιλάλη Ιωάννα (Οικονομικά, Δαπάνες)

Κράββαρη Αικατερίνη


Τμήμα Γ΄- Προσωπικού:

Ευσταθίου Μαρίνα (ΕΕΠ-ΕΒΠ, Πειθαρχικά Συμβούλια)

Καράλη Δήμητρα (Προϋπηρεσίες ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Καραμήτσιου Ευρυδίκη (Προσωπικό Μητρώο)

Λιασκώνης Ηλίας (ΔΕΔΑ, Γνησιότητες)

Λιβογιάννη Θωμαή (Τηλεφωνικό Κέντρο, Covid19)

Καστάνη Γεωργία

 


Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών:

Σίμου Δήμητρα (Προϊσταμένη) 

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος Άδειες)

Βελλίας Λάμπρος

 


Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ:

Τσουκνίδα Αθανασία 

 


Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων:

Καραγεωργοπούλου Αγγελική
Οικονόμου Ευαγγελία 


Συντονίστρια Μαθητείας  

Κοτρώτσου Δέσπω 


ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας
Γραμματεία ΠΕΚΕΣ: 2231081842

Μαρκαντώνης Χρίστος (Οργανωτικός Συντονιστής)

Πανταζής Γεώργιος (Αναπληρωτής Οργανωτικός Συντονιστής)

Print Friendly, PDF & Email
Share