Δομή της Υπηρεσίας

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας
Αρκαδίου 8, 35131 Λαμία

Περιφερειακή Διευθύντρια
Μπενιάτα Ελένη
Γραμματεία Περιφερειακής Διευθύντριας:
Λιβογιάννη Θωμαή
Ντέλλα Κατερίνα
Προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης
Ζαχαρόπουλος Κωνσταντίνος

Τμήμα Α΄- Διοικητικών Υποθέσεων

Μπαμπάνα Αναστασία (Προϊσταμένη)

Επίσκοπος Νικόλαος (Πρωτόκολλο, Αρχείο)

Κωστούρου Αγγελική (Ιθαγένεια, Μεταβολές σχολικών μονάδων)

Οικονόμου Ευαγγελία (ΖΕΠ, Λειτουργία Σχολικών Μονάδων)

Τμήμα Β΄- Οικονομικών Υποθέσεων

Παπαχαραλάμπους Βασιλική (Προϊσταμένη)

Τσεκούρα Χριστίνα (Μισθοδοσία)

Καραγκούνης Γεώργιος (Εγκρίσεις μετακίνησης, Κενά Ειδικής Αγωγής)

Πιλάλη Ιωάννα (Οικονομικά, Δαπάνες)

Γκάγκοση Χριστίνα (Αναπληρωτές ΕΣΠΑ)

Τμήμα Γ΄- Προσωπικού

Ευσταθίου Μαρίνα (Προϊσταμένη)

Καράλη Δήμητρα (Προϋπηρεσίες ΕΕΠ-ΕΒΠ)

Καραμήτσιου Ευρυδίκη (Προσωπικό Μητρώο)

Λιασκώνης Ηλίας (ΔΕΔΑ, Γνησιότητες)

Αναγνωστόπουλος Νίκος (Τηλεφωνικό Κέντρο)

Τμήμα Δ΄- Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Σίμου Δήμητρα (Προϊσταμένη)

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος ( Άδειες)

Γραμματεία ΑΠΥΣΔΕ- ΑΠΥΣΠΕ
Τσουκνίδα Αθανασία
Προώθηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Καραγεωργοπούλου Αγγελική
Οικονόμου Ευαγγελία
Μαθητεία ΕΠΑΛ

Κοτρώτσου Δέσπω (Συντονίστρια Μαθητείας ΕΠΑΛ)

Αναγνωστόπουλος Νίκος (Μαθητεία ΕΠΑΛ)
Print Friendly, PDF & Email
Share